× JAK BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

 

[Administrator danych] Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest WULKAN, ul. Ludwika Rydygiera 55, 87-100 Toruń, Polska („WULKAN”).

[Cel przetwarzania danych i podstawy prawne] Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WULKAN, a w tym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez WULKAN jest prowadzenie komunikacji, w tym przekazywanie odpowiedzi na przesłane pytanie, cele administracyjne i organizacyjne.

[Przysługujące Ci prawa] [Prawo do wniesienia sprzeciwu] W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim WULKAN przetwarza Państwa dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

[Przesłanki przetwarzania danych] Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

[Kategorie odbiorców] Twoje dane mogą zostać przekazane:

- w zależności od treści przesłanej wiadomości do poszczególnych pracowników firmy;

- zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT);

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do innych państw] Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

[Przechowywanie danych] Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a następnie w celach archiwalnych do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Brak profilowania] Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tj. decyzje w Twoich sprawach nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

[Bezpieczeństwo danych] WULKAN podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. ¦rodki bezpieczeństwa wdrożone przez WULKAN są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez WULKAN ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

[Kontakt] Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: WULKAN, ul. Ludwika Rydygiera 55, 87-100 Toruń z dopiskiem „Dane osobowe” lub poprzez ten formularz kontaktowy.

Rydygiera 55, Toruń(56) 645 87 45

Formularz kontaktowy

 


Wypełnienie i wysyłanie formularza kontaktowego oznacza Twoją prośbę o skontaktowanie się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Odpowiedź zostanie udzielona na podany przez Ciebie adres e-mail.


 

Wyrażam zgodę na przesłanie przez WULKAN wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące produków i usług WULKAN, w formie wiadomości e-mail na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których korzystam.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami,

jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe


 

 

Znajdź nas

Większa mapa
 
Ludwika Rydygiera 55,
87-100 Toruń, Polska
Telefon:+48 56 645 87 45
GPS: N 53.02821º, E 18.64502°
 
Godziny otwarcia:
pon.- pt.8:00 - 16:00
sob.nieczynne