Rydygiera 55, Toruń(56) 645 87 45

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest WULKAN Paszkiewicz Zbigniew, z siedzibą w Toruniu przy ul. Rydygiera 55, 87-100 Toruń, NIP 879-101-39-24, Regon 870168480. Z firmą można się kontaktować listownie na podany powyżej adres jej siedziby lub przez email: zbigniew.paszkiewicz@wulkantorun.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, adres IP, nr rejestracyjnego pojazdu będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach związanych z realizacją usług oraz kontaktami biznesowymi z WULKAN Paszkiewicz Zbigniew.
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres prowadzenia przez WULKAN Paszkiewicz Zbigniew działalności gospodarczej.
 4. Informujemy, że posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  • b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,
  • c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub jego ustawowego następcy prawnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej, płatniczą.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celach realizacji usług oraz kontaktów biznesowych z WULKAN Paszkiewicz Zbigniew.

 

Ogólne

Prezentowane informacje i dane maja wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawnych, nie mogą stanowić również podstawy jakichkolwiek roszczeń prawnych niezależnie od ich podstaw. Wyklucza się jednocześnie odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio jak i pośrednio w związku z wykorzystaniem informacji i danych zawartych na stronach internetowych firmy Wulkan.

 

Informacje i dane, które nie obejmują danych osobowych, np. adres witryny internetowej, z której użytkownik przeszedł na nasz serwis, datę i godzinę wizyty, adres IP, nazwę i wersję przeglądarki internetowej. Korzystamy z tych informacji w celu sporządzania statystyk i pomiaru aktywności witryn, aby poprawić poziom informacji i usług.

 

Znaki handlowe i prawa autorskie

Nazwa i logo Partner jest znakiem zastrzeżonym i chronionym prawem przez Partner Opony Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa. Do korzystania ze znaków handlowych jest konieczna pisemna zgoda Partner Opony Polska. Nieuprawnione wykorzystanie znaków handlowych Partner Opony Polska jest surowo zabronione.

Zgodnie z przepisami art. 122-5.2 i 3a, Kodeks Własności Intelektualnej zezwala na „kopiowanie lub powielanie zawartości strony pod warunkiem wykorzystania kopiowanych materiałów wyłącznie na użytek własny” oraz na przytoczenie analiz i krótkich cytatów, dla przykładu lub zilustrowania. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie części lub całości strony internetowej bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem (art. 122-4). Powielanie lub odtwarzanie, jakąkolwiek techniką i metodami, stanowi przestępstwo z art.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Nasza dewiza

Praca z pasją

Fundamentem każdej firmy usługowej sa zaangażowani oraz niezawodni pracownicy. Dlatego nasza załoga przykłada szczególną uwagę na:

Certyfikowany Serwis Michelin

Ciągły rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług sprawiło, iż w 2010 roku otrzymaliśmy prestiżowe odznaczenie producenta opon - firmy Michelin tytuł Certyfikowany Serwis Michelin.