Rydygiera 55, Toruń(56) 645 87 45

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest WULKAN Paszkiewicz Zbigniew, z siedzibą w Toruniu przy ul. Rydygiera 55, 87-100 Toruń, NIP 879-101-39-24, Regon 870168480. Z firmą można się kontaktować listownie na podany powyżej adres jej siedziby lub przez email: zbigniew.paszkiewicz@wulkantorun.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, adres IP, nr rejestracyjnego pojazdu będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach związanych z realizacją usług oraz kontaktami biznesowymi z WULKAN Paszkiewicz Zbigniew.
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres prowadzenia przez WULKAN Paszkiewicz Zbigniew działalności gospodarczej.
 4. Informujemy, że posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  • b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,
  • c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub jego ustawowego następcy prawnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej, płatniczą.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celach realizacji usług oraz kontaktów biznesowych z WULKAN Paszkiewicz Zbigniew.

 

Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzą nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez e-mail, traktujemy oczywiście poufnie. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa w ramach zapytań za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

 

Witryny internetowe

Pliki cookie

Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki cookie. Nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej należy traktować jako uzasadniony w znaczeniu powyższego przepisu. Cookie to małe pliki, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Państwa urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów, trojanów ani innych szkodliwych programów. W pliku cookie zapisywane są informacje odnoszące się do użytego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem otrzymujemy bezpośrednią informację o Państwa tożsamości. Stosujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane. Aby zapewnić przyjazne użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, stosujemy również czasowe pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym na ustalony okres czasu. Jeżeli ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, następuje automatyczne rozpoznanie, że już Państwo u nas byli. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie założony nowy plik cookie.

 

Ogólne

Prezentowane informacje i dane maja wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawnych, nie mogą stanowić również podstawy jakichkolwiek roszczeń prawnych niezależnie od ich podstaw. Wyklucza się jednocześnie odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio jak i pośrednio w związku z wykorzystaniem informacji i danych zawartych na stronach internetowych firmy Wulkan.

 

Informacje i dane, które nie obejmują danych osobowych, np. adres witryny internetowej, z której użytkownik przeszedł na nasz serwis, datę i godzinę wizyty, adres IP, nazwę i wersję przeglądarki internetowej. Korzystamy z tych informacji w celu sporządzania statystyk i pomiaru aktywności witryn, aby poprawić poziom informacji i usług.

 

Znaki handlowe i prawa autorskie

Nazwa i logo Partner jest znakiem zastrzeżonym i chronionym prawem przez Partner Opony Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa. Do korzystania ze znaków handlowych jest konieczna pisemna zgoda Partner Opony Polska. Nieuprawnione wykorzystanie znaków handlowych Partner Opony Polska jest surowo zabronione.

Zgodnie z przepisami art. 122-5.2 i 3a, Kodeks Własności Intelektualnej zezwala na „kopiowanie lub powielanie zawartości strony pod warunkiem wykorzystania kopiowanych materiałów wyłącznie na użytek własny” oraz na przytoczenie analiz i krótkich cytatów, dla przykładu lub zilustrowania. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie części lub całości strony internetowej bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem (art. 122-4). Powielanie lub odtwarzanie, jakąkolwiek techniką i metodami, stanowi przestępstwo z art.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Nasza dewiza

Praca z pasją

Fundamentem każdej firmy usługowej sa zaangażowani oraz niezawodni pracownicy. Dlatego nasza załoga przykłada szczególną uwagę na:

Certyfikowany Serwis Michelin

Ciągły rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług sprawiło, iż w 2010 roku otrzymaliśmy prestiżowe odznaczenie producenta opon - firmy Michelin tytuł Certyfikowany Serwis Michelin.