Rydygiera 55, Toruń(56) 645 87 45

Geometria zawieszenia

Skutki nieprawidłowo ustawionej geometrii kół

Źle ustawione kąty zawieszenia kół mogą być niebezpieczne dla jazdy, powodują uszkodzenia niektórych elementów pojazdu samochodowego. Niewłaściwa geometria kół ma wpływ na nierównomierne zużycie czoła opony co w konsekwencji prowadzi do częstej wymiany ogumienia. To wszystko z kolei przekłada się na większe zużycie paliwa. Często nieprawidłowo wyregulowana geometria może powodować ściąganie pojazdu w lewą lub prawą stronę w trakcie jazdy.

Bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych układów w samochodzie wpływających na bezpieczeństwo jest układ kierowniczy. Sprawny układ kierowniczy powinien samoczynnie utrzymywać kierunek jazdy na wprost oraz ustawienie kół jezdnych do pozycji środkowej odpowiadającej jeździe na wprost po wykonanym skręcie. Prawidłowo ustawiona geometria kół zapewnia uniknięcie ewentualnego poślizgu bocznego. Poprawia sterowalność oraz stabilność auta.

 

Sprawdzaj co roku

Stan nawierzchni jezdni na niektórych drogach może być niezadowalający dla niektórych uczestników ruchu drogowego, nierównomierna nawierzchnia jezdni, ubytki asfaltu występujące często po okresie zimowym wpływają na żywotność elementów układu zawieszenia pojazdu. Zaleca się aby przed zakupem używanego samochodu oraz rutynowo raz w roku przed sezonem letnim przeprowadzić kontrolę geometrii w celu określenia prawidłowości układu kierowniczego. Jest to niewielki koszt a ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

 

Zadania układu zawieszenia

Niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, zawieszenie kół w samochodzie spełnia następujące zadania:

 • Zapewnia prowadzenie kół i ich kierowalność.
 • Zapewnia komfort prowadzenia auta poprzez tłumienie drgań i ograniczenie przechyłów nadwozia.
 • Przenosi na nadwozie samochodu siły wywołane w czasie jazdy reakcjami nawierzchnia drogi - koła.

 

Regulacja ustawienia kół

Przed regulacją geometrii kół należy sprawdzić stan techniczny układu zawieszenia pojazdu pod kątem określenia odkształceń i nadmiernych luzów elementów zawieszenia. Ważnym aspektem jest również kontrola ciśnienia powietrza lub azotu w kole. Sprawdzenie prawidłowości ustawienia kół, wymaga zbadanie następujących parametrów:

 • zbieżności połówkowej i całkowitej kół przednich.
 • zbieżności całkowitej kół tylnych.
 • kątów nie prostopadłości osi kół do osi symetrii ramy.
 • kątów nierównomierności osi kół.
 • bocznego ustawienia kół względem osi symetrii ramy.
 • kątów wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic.
 • kątów pochylenia osi sworzni zwrotnic.
 • różnicy kątów skrętu kół przy skręcie o 20° i maksymalnych kątów skrętu kół.

Urządzenie do diagnostyki układu zawieszenia

Do diagnostyki zawieszenia kół wykorzystujemy nowoczesne urządzenie pomiarowe produkcji niemieckiej. Pomiar odbywa się przy pomocy elektronicznych czujników optycznych. Cztery głowice (projektory optyczne) każdy przytwierdzany na felgę pojazdu komunikują się drogą radiową z komputerem. Podzespół zasilany bateryjnie wyposażony jest w dwie kamery CCD oraz dwie diody IR. Każdy projektor emituje oraz odbiera dwie wiązki promieniowania podczerwonego od dwóch najbliższych podzespołów. Na podstawie orientacji wiązek światła podczerwonego padającego na kamery CCD obliczane są parametry zawieszenia kół. Wyniki pomiarów analizowane są przez oprogramowanie komputerowe.

 

Serwis

klimatyzacji

Układ klimatyzacji reguluje temperaturę we wnętrzu pojazdu oraz osusza powietrze. Po sezonie zimowym należy sprawdzić działanie układu. Specjaliści sprawdzą ilość czynnika chłodniczego, wymienią olej, filtr kabinowy oraz przeprowadzą dezynfekcję układu.

Więcej

Gwarancja

Na usługi/produkty

 • Na usługi oraz towary udzielamy gwarancji na okres zależny od grupy asortymentowej
 • Podstawą roszczenia gwarancyjnego jest faktura lub oryginał paragonu fiskalnego