Rydygiera 55, Toruń(56) 645 87 45

Informacje o legalności

Ogólne

Prezentowane informacje i dane maja wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawnych. Powyższe informacje i dane nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń prawnych niezależnie od ich podstaw, jak również nie stanowią one podstawy do roszczeń gwarancyjnych. Wyklucza się jednocześnie odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio jak i pośrednio w związku z wykorzystaniem informacji i danych zawartych na stronach internetowych firmy Wulkan.

 

Zapis oraz przetwarzanie danych

Wypełniając i przesyłając formularz rezerwacji terminu stanowiska serwisowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i akumulowanie swoich danych osobowych. Przechowywane przez nas dane użytkowników, którzy wyrazili na o zgodę, nazwisko i imię, nazwa firmy, telefon kontaktowy, numer rejestracyjny pojazdu są zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie w celach świadczenia usług firmy Wulkan i nie będą w żaden sposób udostępniane innym podmiotom. Administratorem bazy jest podmiot Wulkan. Zgodnie z Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych każdy na prawo do wglądu, zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych z systemu.

Informacje i dane, które nie obejmują danych osobowych, np. adres witryny internetowej, z której użytkownik przeszedł na nasz serwis, datę i godzinę wizyty, adres IP, nazwę i wersję przeglądarki internetowej. Korzystamy z tych informacji w celu sporządzania statystyk i pomiaru aktywności witryn, aby poprawić poziom informacji i usług.

 

Prawo do informacji

Wyrażając chęć rezerwacji stanowiska serwisowego, zostaniecie Państwo poproszeni o padanie dotyczących Was informacji, prosimy mieć na uwadze, iż przesyłane dane za pomocą sieci Internet są w niezabezpieczonej formie, narażone są na manipulacje i dostęp ze strony nieuprawnionych osób trzecich. Do przechowywanych w pamięci danych personalnych jesteście Państwo upoważnieni do kasowania oraz korygowania owych danych.

 

Znaki handlowe i prawa autorskie

Nazwa i logo Partner jest znakiem zastrzeżonym i chronionym prawem przez Partner Opony Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karola Miarki 11d. Do korzystania ze znaków handlowych jest konieczna pisemna zgoda Partner Opony Polska. Nieuprawnione wykorzystanie znaków handlowych Partner Opony Polska jest surowo zabronione.

Zgodnie z przepisami art. 122-5.2 i 3a, Kodeks Własności Intelektualnej zezwala na „kopiowanie lub powielanie zawartości strony pod warunkiem wykorzystania kopiowanych materiałów wyłącznie na użytek własny” oraz na przytoczenie analiz i krótkich cytatów, dla przykładu lub zilustrowania. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie części lub całości strony internetowej bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem (art. 122-4). Powielanie lub odtwarzanie, jakąkolwiek techniką i metodami, stanowi przestępstwo z art.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Nasza dewiza

Praca z pasją

Fundamentem każdej firmy usługowej sa zaangażowani oraz niezawodni pracownicy. Dlatego nasza załoga przykłada szczególną uwagę na:

Certyfikowany Serwis Michelin

Ciągły rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług sprawiło, iż w 2010 roku otrzymaliśmy prestiżowe odznaczenie producenta opon - firmy Michelin tytuł Certyfikowany Serwis Michelin.